สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้พ้นโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”