E-ONE STOP SERVICE


องค์กรชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เป็นศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ตรวจสอบคิวการตรวจพยานเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์


photo

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2567

photo 21 ก.พ. 2024 15:59
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หารือการดำเนินงานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กรณีการจัดกิจกรรม "เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ"

photo 15 ก.พ. 2024 09:39
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

photo 15 ก.พ. 2024 09:38
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน / สรรหาเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม
15ก.พ. 24

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15ก.พ. 24

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2ก.พ. 24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

23ม.ค. 24

ประกาศขอเลื่อนวันในการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราาว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

จัดซื้อจัดจ้าง

ดูเพิ่มเติม
12ก.พ. 24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน 13 รายการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

8ก.พ. 24

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จำนวน 13 รายการ จำนวน 4 กลุ่ม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

8ก.พ. 24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2567

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2ก.พ. 24

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จำนวน 13 รายการ จำนวน 4 กลุ่ม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวการเจ้าหน้าที่

ดูเพิ่มเติม

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 14 พ.ย. 2023 13:45

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 26 ต.ค. 2023 10:11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 20 ต.ค. 2023 16:28

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ข่าวการเจ้าหน้าที่

photo 5 ต.ค. 2023 10:13

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รางวัลที่ได้รับ


photo

เกียรติบัตร "สถาบันนิติวิทยาศาสตร์" เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

photo 15 ธ.ค. 2023 13:03
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

รางวัลด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

photo 14 ธ.ค. 2023 16:11
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

รางวัลด้านเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

photo 14 ธ.ค. 2023 16:08
ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอเผยแพร่


photo

แนะนำขั้นตอนการส่งวัตถุพยานมาตรวจพิสูจน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

date 30 มี.ค 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

การเปิดอ่านรายงานผลการตรวจพิสูจน์ผ่านระบบ E-One Stop Service

date 30 มี.ค 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์
photo

7 จุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

date 20 ม.ค. 2023 00:00
ข่าวประชาสัมพันธ์

CIFS

ประกาศหาคนหาย
คนนิรนามและศพนิรนาม

U-Nai (อยู่ไหน)
u-nai
สามารถเข้าถึงบริการ
ได้สะดวก รวดเร็ว

CIFS E-Service

cifs e-service
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”