องค์กรชั้นนำด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เป็นศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ท่านสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการของสถาบันฯ ได้ที่นี่

คลิก

ท่านสามารถติดตามสถานะการขอรับบริการของสถาบันฯ ได้ที่นี่

คลิก