• พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
  • พ.ร.บ. พ.ร.ก.
  • กฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติการให้บริการฯ
  • Infographic ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
  • ประกาศสถาบันฯ
  • มาตรการ ข้อบังคับ ฯ

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาติดต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน