ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์)