ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนิติกร