ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศ อ.ก.พ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการเเละระดับชำนาญการพิเศษ เเละให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในระดับชำนาญการ

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาติดต่อกองสารสนเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร (+66) 02 142 3525

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน