ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การบริหารจัดการวัตถุพยาน

การให้บริการภายใต้ภารกิจของกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ซึ่งประกอบไปด้วย


การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประชาชน ???????????

สามารถแจ้งได้หลายช่องทางรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ หรือโทร.?? 02 142 3620 , 062 323 9000


นอกจากการดูแลเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนแล้ว กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ยังมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการวัตถุพยาน รับ-ส่งวัตถุพยาน เพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และการรับผลตรวจพิสูจน์ฯ


โดยให้บริการสำหรับพนักงานสอบสวน


??สามารถติดตามความคืบหน้าของการตรวจพิสูจน์ฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 142 3593