ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector ๑ เครื่อง

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”