ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector ๑ เครื่อง

ดาวน์โหลด