ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


เครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด