ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง