สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”