สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

เอกสารประกอบการบรรยายอบรมเสริมสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบ 2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”