สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การให้บริการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

  • การให้บริการและสนับสนุนทีมที่เกิดเหตุ
  • การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
  • การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่เก็บมาจากสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น
  • การให้บริการวิเคราะห์และประมวลการลำดับย้อนเหตุการณ์


โดยให้บริการเฉพาะพนักงานสอบสวนกับภาคเอกชนและประชาชนโดยตรง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 0-2142-3597, 0-2142-3598 (ในเวลาราชการ)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”