สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จำนวน 13 รายการ จำนวน 4 กลุ่ม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”