ข้อมูลเผยแพร่

มาตรฐานในการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”