ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ให้การสนับสนุนการร้องขอจากบ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดพัทลุงตรวจสารพันธุกรรมเเก่ราษฎรไร้สถานะเเละประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาติดต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน