ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการหน่วยงานเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญจากผู้ให้บริการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก