สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมสนธิกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้นในกรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์(สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

วันทื่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) กองปฏิบัติการพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจค้น กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ในการปฏิบัติการครั้งนี้ พบเอกสาร และพบวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องในคดี จึงได้ทำการเก็บรวมรวบหลักฐานให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประกอบสำนวนคดี และดำเนินการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”