ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากตู้เซฟนิรภัยของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด