ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดกากของเสียสารเคมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดกากของเสียสารเคมี  ...

ประกาศยกเลิกจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิด สำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน

ประกาศยกเลิกจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิด สำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ใน ...

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทน

1. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี1. ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารส ...

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นค ...