สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 22 กันยายน 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวง อว. กับ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ นายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวง อว. กับ กระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ สร้างมาตรฐานการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”