ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง