สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”