ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐ ในการนำส่งวัตถุพยานผ่านระบบสารสนเทศตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์