สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ" ที่มุ่งเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ยุติธรรมทำความดีด้วยหัวใจ" ที่มุ่งเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”