ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”