ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ชั้น 18 อาคารสุขประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง