ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565