ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 5,000 ชุด

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาคลิกที่นี่

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน