ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมงานมหรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”