ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ