สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การบริหารจัดการวัตถุพยาน

การให้บริการภายใต้ภารกิจของกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ซึ่งประกอบไปด้วย

การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประชาชน

สามารถแจ้งได้หลายช่องทางรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ หรือโทร. 0-2142-3620 , 062-3239000

นอกจากการดูแลเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนแล้ว กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน ยังมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการวัตถุพยาน รับ-ส่งวัตถุพยาน เพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และการรับผลตรวจพิสูจน์ฯ

โดยให้บริการสำหรับพนักงานสอบสวนสามารถติดตามความคืบหน้าของการตรวจพิสูจน์ฯ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2142-3593

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”