สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ใบรับรองราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง ปทท.

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”