สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน 13 รายการ)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”