ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด