สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาและสารเสพติดในเส้นผม 11 ชนิด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”