ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)