สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5” โดยมีพันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยคณะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”