สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แนะนำขั้นตอนการส่งวัตถุพยานมาตรวจพิสูจน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

30 มี.ค 2023 00:00
วีดีโอเผยแพร่
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”