สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การแปลงนโยบายสู่มาตรฐานต้นแบบการปฏิบัติขององค์กรภาคประชาสังคมต่อการจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตร

โดยนางสุธดา สุวรรณรังษี
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”