เว็บบอร์ด


คดีที่สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุไปตรวจพิสูจน์ต้องเป็นคดีเกี่ยวกับอะไร

นายadmin สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2 พ.ค. 2562 17:30 น.

คดีที่สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุไปตรวจพิสจน์ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียชีวิตเสมอไป เช่น คดีข่มขืน คดีลักทรัพย์ คดีอุบัติเหตุจราจรการตรวจพิสูจน์ร่องรอยการเฉี่ยวชน เป็นต้น

ความคิดเห็น