เว็บบอร์ด


ผู้ที่มีสิทธิ์ในการขอการรับการบริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจพิสูจน์พยานคือใคร

นายadmin สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2 พ.ค. 2562 17:28 น.

ผู้เสียหายในคดีมีสิทธิ์ร้องขอการบริการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานได้ แต่ผู้เสียหายจะต้องร้องขอโดยผ่านการทำหนังสือร้องขอจากหน่วยงาน หรือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาล เป็นต้น

ความคิดเห็น