เว็บบอร์ด


การจัดการตัวอย่างวัตถุพยาน

นางสาวโสภา รัศมีผะกาย
18 มิ.ย. 2563 09:45 น.

-กรณี คดีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต้องการตรวจ DNA จะต้องเก็บ ตย.จำนวนเท่าไหร่ จากส่วนใหนบ้าง - รายละเอียดการบรรจุ ตย.วัตุพยานที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร ขอ ดูตัวอย่าง

ความคิดเห็น