รับเรื่องร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


แบบฟอร์มการติดต่อสถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน

กระทำผิดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 0 ครั้ง
กระทำผิดมาตรฐานการให้บริการ 0 ครั้ง
กระทำผิดด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 0 ครั้ง
กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ 0 ครั้ง
อื่นๆ 3 ครั้ง