ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน ด้วยวิธี e-bidding

ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 0 ...

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาคลิกที่นี่

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน