ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ...

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการเงิน เเละบัญชีชำนาญการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งนักวิช ...

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว ...

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำน ...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ  ...