สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”