สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หารือการดำเนินงานร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กรณีการจัดกิจกรรม "เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ"

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าหารือการดำเนินกิจกรรม“เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ” และการดำเนินงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการนำนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิ ขยายกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรม“เก็บก่อนหายในผู้สูงอายุ” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ช่วยเหลือสนับสนุน เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการเป็นการนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนอย่างทั่วถึงและถ้วนหน้าอีกด้วย

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”