ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาติดต่อกองสารสนเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร (+66) 02 142 3525

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน