สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับข้อมูลทั่วไป

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”